Програми

Работим по финансирани  от ЕС програми, насочени към повишаване на квалификацията ...

Работим по финансираната от ЕС Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 "Аз Мога Повече", която Ви дава възможност да получите професионална квалификация напълно безплатно.
Схема „Аз мога повече“, като част от мерките на Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, е насочена към повишаване на професионалната квалификация на населението в трудоспособна възраст на територията на Република България. Целевата й група са лицата, работещи на трудов договор в частна фирма. Тези, които отговарят на това условия, можеха да подадат документи за получаване на ваучер за безплатно обучение по схемата „Аз мога повече“ в Бюрата по труда в страната в периода 15.10.2012 – 02.11.2012 г. Изискване към кандидатите, изведено за приема на документи, бе желаещите да имат завършено средно образование. Всеки кандидат, който не се бе възползвал от предишните издания на схемата („Аз мога“), имаше право да подаде документи за получаване на ваучери за две различни обучения – едно за повишаване на ключова компетентност (езиково обучение или дигитална компетентност) и едно за повишване или придобиване на нова професионална квалификация. След одобрение на кандидатите, те получават уведомление, с което трябва да се запишат за обучението, за което са одобрени, при фирма, наречена доставчик на обучение.
Предстои отваряне на нови схеми за обучение с ваучери по Оперативна програма " Развитие  на човешките ресурси 2014-2020 г." Ние ще ви дадем пълни разяснения за това как да кандидатствате по програмата и как протича обучението.