Експертно-консултанска

in Recipes
13. 07. 26
Експертно-консултанска

 

Експертно-консултанска

Дава консултации, прави експертизи, сделки и прогнози в областта на науката, техниката, икономиката, интелектуалната и индустриална собственост, финансовото дело и данъчното облагане, като осигурява висококвалифицирани учени и специалисти, притежаващи необходимите лицензи и сертификати.