Обучения

Квалификационната дейност е насочена към придобиване, повишаване и валидиране на професионалната квалификация.

Към Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Кюстендил , функционира Център за професионално обучение, който е лицензиранзиран от Националната агенция за професионално образование и обучение - Лицензия № 200812654 / 28.11.2008год., издадена на основание чл.42, т.2 от Закона за професионалното образовение и обучение .
Териториалната организация на Научно-техническите съюзи Кюстендил  е лицензиран доставчик на обучения и от Агенцията по заетостта. Работим по финансираната от ЕС програма "Аз Мога" и   "Аз Мога Повече", която Ви дава възможност да получите професионална квалификация напълно безплатно . Предварително провеждаме срещи със желаещите да се обучават , като даваме пояснения за това как да кандидатствате по програмата и как протича обучението.
Предстои отваряне на нови схеми за обучение с ваучери по Оперативна програма "Управление на човешките ресурси 2014-2020 г.". Имаме готовност да започнем обучение по следните ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ:

Оперативен счетоводител
Икономист
Програмист
Системен програмист
Оператор информационно осигуряване
Оператор на компютър
Електромонтьор
Компютърен график
Продавач - консултант
Финансист
Касиер
Офис - секретар
Икономист - информатик
Електромонтьор
Техник на компютърни системи
  Хлебар - сладкар
Моделиер - технолог на облекло
Оператор в производството на облекло
Шивач
Строител
Работник в растениевъдството
Озеленител
Работник в озеленяването
Работник в горското стопанство
Сътрудник социални дейности
Администратор в хотелиерството
Камериер
Готвач
Фризьор
Козметик