За контакти

Секретар - Ваня Стоилкова
бул. Македония 2, Кюстендил КН 2500
гр. Кюстендил
Кюстендил 2500
България
+359-78-550930
+359-78-550930
0879835494 Стоилкова; 0879835495 Стоянова;

Териториалната организация на НТС – Кюстендил

Териториалната организация на НТС – Кюстендил  е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват на доброволни начала физически и юридически лица от областта на науката, техниката, транспорта, промишлеността, селското стопанство и други сфери от обществения и стопанския живот в региона ( инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието ).