База

Териториалната организация разполага със собствена масивна шест етажна сграда, разположена в централната част на Кюстендил.

НТС Кюстендил разполага с богата материална база, с необходимите технически средства – зали, учебни кабинети, офиси, част от които се отдават под наем. Това са места, където може да организирате своите събрания, конференции, семинари, кръгли маси.
На ваше разположение са следните зали и кабинети:
Конферентна зала    100 места
Заседателна зала    25 места
Четири учебен кабинет  с     18 места
Един учебен кабинет с  22 места
Един учебен кабинет с 12  места
Работни офиси – 22
Библиотека - 1 - отдел „ Технически науки“ на Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” – Кюстендил се помещава в нашия дом
На първия етаж се намира заведение за хранене „ Българска кухня“.
Месторазположението на Дома на техниката в централната градска част на Кюстендил, съвременното оборудване на помещенията за обучение, наличието на конферентна и заседателна зала, с кътове за кафе пауза и почивка – това са факторите, които го правят предпочитан за провеждането на различни форуми.
 Дом на техниката разполага и предоставя под наем  учебни, заседателна и конферентна зали, подходящи за провеждане на обучение, делови и културно–информационни мероприятия. Ако желаете, може да се запознаете с условията за ползване тук.

Вижте нашата галерия