Информационно-издателска

in Recipes
13. 07. 26
Инфор-мационна

 

Информационно-издателска

Осигурява специализирана и актуална информация за български и световни научно – технически постижения от различни области, с цел трансфер на знания и технологии от науката към производството. Осигурява Интернет, електронна поща и други информационни източници. В сградата на Дом на техниката се намира отдел „ Технически науки“ на Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” – Кюстендил.