Съобщение

На 11.11. 2019 година (понеделник) от 18.00ч в Дом на техниката - Кюстендил започва курс кпютърна грамотност.
Курсът по начална компютърна грамотност включва: Windows, Word, Excel, Internet.

Операционна система Windows (това е началната компютърна грамотност). Изучавате създаване, копиране, изтриване на папки и файлове, управление на екрана и др.

Текстообработваща програма Word: Изучавате много подробно създаване, редактиране, форматиране, отпечатване на документи, специфично оформяне на молби, СV, създаване и редактиране на таблици без изчисления.

Електронни таблици Excel: Изучавате правилните начини за съставяне и попълване на таблици, форматиране на клетки, всички необходими команди за редактиране на данни, въвеждане и копиране на формули, вкл. автоматично сумиране, изчисляване на процент, специфично оформяне на малки и големи таблици и много други команди.

Pабота с Internet. Изучавате търсене, сърфиране, създаване на електронна поща, изпращане и получаване на писма и работа с прикачени файлове.

За информация и записвания: сградата на НТС, ет.3, офиси 7 и 8, и на тел: 0878214167, 08798354

Семинар на тема „Основни дейности по подготовка на пчелина за зазимяване и иззимяване” се проведе na 4 ноември 2019 година в Дом на техниката - Кюстендил. Той бе организиран от Национална служба за съвети в земеделието -Териториален областен офис - Кюстендил и Селскостопанска академия-Институт по животновъдни науки - Костинброд.

„Пчеларството ни е в криза. Не само заради украинския мед, не само заради този, който се канят да внесат от Латинска Америка, което автоматично ще удари нашето пчеларство, най- вече българското. Пчеларството е в криза и по здравословни причини. В пчеларството съществува много висока смъртност. На някои пчелари лятото им умират повече пчели отколкото, през зимата. Дали и доколко това се дължи на конкретно само на вароатозен акар, дали това е свързано с нозематозата, която напоследък в последното десетилетие върлува. Дали комбинация на тези двете с някакви вирусно заболяване, науката не дава категоричен отговор.И когато липсва научно мнение, пчеларите започват, кой слага йодова тинктура,кой слага тинктура, някой вари чай, вари дъбови кори в стремежа си да търсят изход от нещата. Но факта си е факт-в края на сезона семейства, които са се развивали отлично, дали са много мед и всички благоприятни условия да се развиват по- нататък, просто загиват.Проблемът които се е задал тлее все още в съзнанието на пчеларите. Не всички от пчеларите споделят по този въпрос, защото общо взето е мнението- абе ти не си кадърен при моя пчелин няма такова нещо.Счита се ,че 10 % смъртност през зимата е допустима. През миналата година имаше значителна смъртност. Една от възможните причини, е че имаше късно пило, което изсмуква жизнените сили и енергията на пчелите преди настъпването на зимата, а след това появяването на ранното пило, което действа в една посока с късното пило. Това нещо при късната пролет, заедно със заболяванията допринасят за смъртността”, заяви доц.д-р Пламен Христов.
Той обясни и че най- важното при заззимяването на кошерите е да има около 2 кг- мед в кошера и пчелина да бъде здрав разбира се. Медът трябва да бъде разположен вертикално над гнездото. През зимата трябва да се прецени и кога трябва да се правят спасителни подхранвания.
Пчеларите от Кюстендилско са доволни от добивът на мед през тази година, като повечето от тях са имали между 20 до 25 кг. мед на кошер.
По време на срещата бяха представени възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Програмата, която бе представена е 4.2.2- Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделската продукция. Пчеларите също могат да кандидатства, тъй като те са приоритетен сектор.Може да се кандидатства да се закупят или изградят сгради, да се купят нови машини за преработка, купуване на софтуер, лицензи и разрешителни.
„По подмярката могат да кандидатстват малки земеделски стопанства с икономически размер в границите от 6000 до 2999 евро, които са регистрирани земеделски стопани, съгласно изискванията на наредба 3 и са регистрирани по търговския закон също така. Допустими са кандидати , които са получили минимум 33 % доход от земеделска дейност за предходната година, спрямо годината на кандидатстване“, каза Ивона Новакова- експерт Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Кюстендил.
Кандидатстването може да стане до 23 декември 2019, като от Национална служба за съвети в земеделието могат напълно безплатно да подготвят документите.

 

ТО на НТС – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ ПО  Компютърна анимация със Scratch

 

Курсът е предназначен за 8-16 - годишни деца и ученици

  • Курсовете по програмиране се водят от квалифициран преподавател по информатика.
  • ​Занятията се провеждат в съботни, неделни или ваканционни дни. Има възможност за гъвкавост при разработване на графика за занятията.
  • Работи се в група от 7 до 10  деца/ученика, в климатизирана зала с мултимедиен проектор. Залата разполага с персонални настолни компютри. По време на обучението децата/учениците могат да използват и лично дигитално устройство (лаптоп).​​
  • След приключване на всяко ниво децата и учениците получават удостоверение за придобитите знания и умения.
  • Предлагаме Ви да се запзнаете с темите по нива

На 4 ноември (понеделник) 2019 година, от 17, 15 часа в Дом на науката и техниката, ул. „Македония“ 2, зала на ет. 2 ще се проведе семинар  за зазимяването на пчелите и новостите при отглеждането им.

Темата е  „Основни дейности по подготовка на пчелина за зазимяване и иззимяване” . Организатори на проявата са Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд).

Лектор ще бъде доц.д-р Пламен Христов. Той ще говори за необходими дейности за подготовка на пчелина за зимния период, както и новости в технологията на отглеждане на пчелните семейства.

По време на срещата ще бъдат представени възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020.

Отправяме покана за участие към всички заинтересувани.

Заповядайте!

 

На 4 ноември 2019 г. (понеделник) в Дом на науката и техниката,Кюстендил - ул. „Македония“ 2, зала на ет. 2 от 10.30 часа ще се проведе информационна среща - семинар на тема: „ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ПЧЕЛИНА ЗА ЗАЗИМЯВАНЕ И ИЗЗИМЯВАНЕ”
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)
Ръководството на ТО на НТС - Кюстендил и Териториален областен офис - Кюстендил на Национална служба за съвети в замеделието Ви канят да присъствате на семинара